Logo carte NL 2018 2

Productinformatie familiale verzekering

webpage  Brocom - BA - RC   (Verzekering voor vrijwilligerswerk)
webpage  Brocom - BA - RC   (De familiale verzekering)
webpage  VIVIUM - VIVIUM BA Privé-Leven   (minisite)
 

Productinformatie in pdf vorm
PDF File   AXA Belgium - - Pleziervaart  (IPID Fiche - Pleziervaart - 09.2018)
PDF File   AXA Belgium - - Comfort privéleven  (IPID Fiche - Comfort Privé-Leven - 09.2018)
PDF File   AXA Belgium - - BA jacht  (IPID Fiche - Jacht - 09.2018)
PDF File   AXA Belgium - - BA [Tijdelijke activiteiten - Sportverenigingen]  (IPID Fiche - Vereniging en activiteiten - 09.2018)
 

 
 

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !